Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Podstawowe informacje

 

IDLE

Swoją przygodę z językiem Python rozpoczniemy od uruchomienia zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE – Integrated Development Environment), które dla tego języka nosi nazwę IDLE (Integrated DeveLopment Environment). Wykorzystanie nazwy IDLE ma na celu odróżnienie IDE dla języka Python od innych środowisk programistycznych. IDE służy do tworzenia, modyfikowania oraz testowania oprogramowania, standardowo zawiera edytor kodu oraz jego debugger.

Uruchamiamy IDLE (Menu Start -> Python -> IDLE)

Aby dostosować wygląd IDLE do swoich preferencji wchodzimy w menu Options -> Configure IDLE

Po wybraniu sposobu wyświetlania, schematu kolorów, wielkości oraz rodzaju czcionek przechodzimy do konkretów.

Proste działania

W okienku IDLE wprowadźmy na początek:

5+2

Następnie naciskamy klawisz ENTER. Wynikiem naszego działania będzie oczywiście 7, które wypisze się na ekran w kolejnej linii.

Wykorzystaliśmy właśnie środowisko IDLE jako prosty kalkulator obliczający sumę dwóch liczb. Przetestujmy zatem pozostałe podstawowe dzialania: różnicę (-), iloczyn (*) oraz iloraz (/).

5-2

Wynik: 3

5*2

Wynik: 10

5/2

Wynik: 2.5

Ciągi znaków

Ciągi znaków wprowadzamy wykorzystując cudzysłów (“) bądź apostrofy (‘). Wpiszmy zatem słowo kot wykorzystując oba te sposoby:

"kot"

Wynik: ‘kot’

'kot'

Wynik: ‘kot’

 

Nie ma zatem znaczenia, który sposób zapisu będziemy wykorzystywać. należy jednak pamiętać, że element rozpoczynający string i zamykający muszą być takie same.

Jeśli spróbujemy słowo kot zapisać w następujący sposób:

"kot'

Otrzymamy komunikat o błędzie składniowym: SyntaxError: EOL while scanning string literal

Zmienne

Aby zapamiętać i wykorzystać jakąś wartość czy wynik działania możemy utworzyć zmienną. Podobnie jak w matematyce stwórzmy zmienną x, której przypiszemy wynik działania 5+8:

x=5+8

Po wpisaniu powyższej linii nic się dodatkowego nie wypisało. Natomiast pod nazwą x został zapamiętany wynik działania.

Wpiszmy zatem w IDLE literkę x

x

Na ekran zostaje wypisane: 13

Podobnie, jeśli do zmiennej przypiszemy ciąg znaków:

imie = "Jan"
imie

Efekt działania: ‘Jan’

Wartość zmiennej x jak pamiętamy to 13. Jeśli w kolejne wprowadzane linie będą wyglądały następująco:

x=5
y=10
z=x+y
z

Wartość x została nadpisana. Teraz wynosi 5. Na ekran natomiast zostanie wypisana wartość z, która jak łatwo się domyśleć wynosi 15.

Print

Każdy język programowania posiada swoje wbudowane funkcje. Funkcja jest to gotowy fragment programu wykonujący daną czynność. Wykorzystamy teraz funkcję print(), która wypisuje swoją zawartość, umieszczoną pomiędzy nawiasami okrągłymi, na ekran.

Przykłady:

print(5)

Efekt: 5

 

print(z)

Efekt: 15

 

print("z")

Efekt: z

 

print(4+5)

Efekt:9

 

print(5,z)

Print w tym przypadku posiada dwa argumenty oddzielone przecinkiem. Wypisze je kolejno na ekran, oddzielając je spacjami.

Efekt: 5 15

 

Na koniec przypiszmy wartości kilku zmiennym i utwórzmy z nich zdanie:

imie="Jan"
nazwisko="Kowalski"
wiek=30
print("Nazywam się ",imie,nazwisko,", mam ",wiek," lat.")

Efekt: Nazywam się Jan Kowalski , mam 30 lat.

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się