Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

Aby mieć pełen dostęp do ćwiczeń, testów czy certyfikatu - Zaloguj się
Temat lekcji Link
Wprowadzenie
PYTHON Instalacja
PYTHON Podstawowe informacje
Podstawy języka
PYTHON Zmienne
PYTHON Zmienne | Pobranie wartości od użytkownika
PYTHON Listy | Wprowadzenie
Operatory
PYTHON Operatory
PYTHON Operatory arytmetyczne
PYTHON Operatory relacyjne
PYTHON Operatory logiczne
PYTHON Operatory przynależności
Kontrola przepływu
PYTHON Instrukcje warunkowe | if else
PYTHON Instrukcje warunkowe | if elif else
Pętle
PYTHON Pętle | while
PYTHON Pętle | for
PYTHON Pętle | break, continue
PYTHON Pętle zagnieżdżone
Funkcje i moduły
PYTHON Funkcje
PYTHON Funkcje | parametry wejściowe i wyjściowe
PYTHON Funkcje | funkcje wbudowane
PYTHON Moduły
Struktury danych
PYTHON Listy | Metody
PYTHON Listy | Wycinanie
PYTHON Listy wielowymiarowe
PYTHON Słowniki
PYTHON Słowniki | Metody
PYTHON Zbiory
PYTHON Zbiory | Operacje na zbiorach
PYTHON Krotki
Obsługa tekstu i plików
PYTHON Ciągi znaków
PYTHON Ciągi znaków | Kodowanie znaków
PYTHON Ciągi znaków | Metody
PYTHON Formatowanie ciągów znaków
PYTHON Obsługa plików
Zagadnienia zaawansowane
PYTHON Zasięg zmiennych
PYTHON Rekurencja
PYTHON Obsługa wyjątków
PYTHON Egzamin końcowy
PYTHON Podstawy – zadania
PYTHON Instrukcje warunkowe – zadania
PYTHON Pętle – zadania
PYTHON Ciągi znaków – zadania
PYTHON Data i czas – zadania
PYTHON Listy – zadania
PYTHON Słowniki – zadania
PYTHON Zbiory – zadania
PYTHON Krotki – zadania
PYTHON Obsługa plików – zadania
PYTHON Rekurencja – zadania
Aby widzieć pasek postępu kursu - Zaloguj się