Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Zmienne

 

Zmienne

Zmienna jest przestrzenią w pamięci komputera gotową do przechowywania określonej wartości.

Zmienna posiada określoną nazwę, której wykorzystanie umożliwi wprowadzenie do niej wartości, bądź jej odczytanie. Posiada również typ, w zależności od tego jaki rodzaj danych chcemy w niej przechowywać.

W języku Python przestrzeń pamięci na daną zmienną alokowana (rezerwowana) jest automatycznie.

Nazwa zmiennej

Aby prawidłowo utworzyć nazwę zmiennej musimy pamiętać o kilku zasadach:

 • wielkość liter w nazwie zmiennej ma znaczenie – zmienna x oraz zmienna X, to dwie różne zmienne
 • nazwa zmiennej może zawierać wyłącznie litery, cyfry oraz znak podkreślnika / podłogi (_)
 • nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od cyfry
 • nazwa zmiennej nie może być taka sama jak słowa kluczowe języka Python:
  and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, False, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, None, nonlocal, not, or, pass, raise, return, True, try, while, with, yield

W przypadku, gdy spróbujemy użyć niewłaściwej nazwy zmiennej otrzymamy komunikat o błędzie składniowym (syntax error).

Przykłady prawidłowych nazw zmiennych:

 • x
 • X
 • x1
 • x_1
 • _x

Przykłady błędnych nazw zmiennych:

 • 1x
 • x.1
 • x 1
 • while

Typ zmiennej

Wyobraź sobie, że zadajesz drugiej osobie następujące pytania:

 • Jak masz na imię?
 • Ile masz lat?
 • Ile ważysz?
 • Czy jesteś żonaty?

Na każde z tych pytań otrzymasz odpowiedź innego typy. I tak kolejno odpowiedzi mogłyby wyglądać następująco:

 • “Wiktor”
 • 50
 • 82.4
 • True (Tak, prawda)

Są to podstawowe typy zmiennych języka Python, podobnie zresztą jak i większości pozostałych języków programowania.

I tak mamy tu do czynienia z następującymi typami zmiennych:

 • Integer (int) – liczba całkowita
 • Float – liczba zmiennoprzecinkowa
 • String (str) – ciąg znaków
 • Boolean (bool) – prawda / fałsz

Typ zmiennej ustawiany jest automatycznie na podstawie wprowadzonej do niego wartości. Można wymusić zmianę typu zmiennej, ale o tym w jednej z kolejnych lekcji.

Zobaczmy na przykładzie, co się dzieje, jeśli wykonamy następującą linię kodu:

x = 2 + 2

 

 • zostanie obliczona prawa strona równania
 • wynik obliczenia zostanie wprowadzony w określoną komórkę pamięci
 • nazwa zmiennej zostanie przypisana do tej właśnie komórki pamięci
 • dopóki wynik prawej strony równania jest liczbą całkowitą, typem tej zmiennej będzie int

Aby wypisać na ekran wynik powyższego równania wykorzystalibyśmy oczywiście funkcję print:

print(x)

 

Jeśli chcemy natomiast sprawdzić typ zmiennej x wykorzystamy następujące połączenie poleceń:

print(type(x))

 

Wypisujemy tym samym na ekran typ zmiennej x. W naszym przypadku otrzymamy na ekranie wynik:

<class 'int'>

 

Czyli liczba całkowita.

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się