Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Instrukcje warunkowe | if elif else

 

Dotychczas mieliśmy do czynienia z przypadkami instrukcji warunkowych gdzie możliwe były tylko 2 opcje – prawda lub fałsz. Możemy jednak chcieć uzyskać konkretną odpowiedź spośród większej ilości możliwych odpowiedzi. Z pomocą przychodzi nam jeszcze jeden element instrukcji warunkowej, a mianowicie elif – skrót od else if.

 

Składnia:

if warunek1 :
   instrukcja1
   instrukcja2
   ...
elif warunek2 :
   instrukcja1
   ...
elif warunek3 :
   instrukcja1
   ...
...
else :
   instrukcja1
   ...

 

Przejdźmy do przykładu, w którym na podstawie osiągniętego procentowego wyniku ze sprawdziany automatycznie zostanie wystawiona ocena:

x = int(input("Podaj swój procentowy wynik ze sprawdzianu: "))
if x < 50 :
 ocena = "niedostateczny"
elif x < 60 :
 ocena = "dopuszczający"
elif x < 75 :
 ocena = "dostateczny"
elif x < 90 :
 ocena = "dobry"
else :
 ocena = "bardzo dobry"
 
print("Twój wynik procentowy ze sprawdzianu to:",x,"\nTwoja ocena:",ocena)

 

elif

Dzięki elif możemy dodać więcej warunków do naszej instrukcji warunkowej. Warunki sprawdzane są po kolei, jeden po drugim. W momencie, kiedy jeden z warunków jest spełniony, pozostałe nie są już sprawdzane. Możliwa w instrukcji warunkowej jest tylko jedna opcja.

Zatem jeśli użytkownik podał wartość x równą 82:

 1. Sprawdzony został warunek x < 50, warunek nie został spełniony, przechodzimy zatem do kolejnego
 2. Sprawdzony został warunek x < 60, warunek nie został spełniony, przechodzimy zatem do kolejnego
 3. Sprawdzony został warunek x < 75, warunek nie został spełniony, przechodzimy zatem do kolejnego
 4. Sprawdzony został warunek x < 90, warunek został spełniony, wartość zmiennej ocena została ustawiona na dobry
 5. Opuszczamy instrukcję warunkową, zostaje na ekran wypisany komunikat o uzyskanych wynikach ze sprawdzianu

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się