Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Data i czas – zadania

  1. Napisz program, który sprawdzi czy podany przez użytkownika rok jest rokiem przestępnym.
  2. Napisz program, który wypisze na ekran jaka była data tydzień temu.
  3. Napisz program, który wypisze na ekran aktualną godzinę i godzinę za 25 minut.
  4. Napisz program, który wypisze na ekran, który mamy tydzień w roku.
  5. Napisz program, który wypisze na ekran, daty wszystkich niedziel bieżącego roku.
  6. Napisz program, który oblicza ilość dni pomiędzy dwoma datami.
  7. Napisz program, który wypisze na ekran ile w ostatnich 3 latach poniedziałków było pierwszym dniem miesiąca.
  8. Napisz program, który wypisze na ekran pięć razy aktualną godzinę. Pomiędzy każdym wypisaniem odczeka 3 sekundy.

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.