Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Ciągi znaków – zadania

 1. Napisz program, który wypisze długość ciągu znaków podanego przez użytkownika.
 2. Napisz program, który obliczy ilość wystąpień każdego znaku w ciągu znaków podanym przez użytkownika. Następnie wypisze je bez powtórzeń na ekran.
 3. Napisz program, który z ciągu znaków podanego przez użytkownika wypisze 2 pierwsze i 2 ostatnie znaki. Jeśli ciąg jest krótszy niż 2 znaki, wypisze na ekran pusty ciąg.
 4. Napisz program, który zamieni w ciągu znaków podanym przez użytkownika każdy znak, który się powtórzy na @. Zmieniony ciąg znaków wypisze na ekran. Np. dla ciągu technikinformatyk wynikiem będzie technik@@forma@y@.
 5. Napisz program, który wczyta od użytkownika jego imię i nazwisko. Wypisz na ekran te dane, jednak zamień ze sobą miejscami 2 pierwsze litery imienia z dwoma pierwszymi literami nazwiska.
 6. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wszystkie tak zamień na nie i odwrotnie.
 7. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wypisz najdłuższe słowo i jego długość.
 8. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wypisz z niego co 3 znak.
 9. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Usuń z niego wszystkie znaki o nieparzystych indeksach. To co pozostało wypisz na ekran.
 10. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wypisz je od końca wielkimi literami.
 11. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wypisz to zdanie na ekran uwzględniając, że każdy jego wyraz, którego ilość znaków jest podzielna przez 3, zostaje wypisany od końca.
 12. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wypisz z niego wszystkie litery w kolejności alfabetycznej.
 13. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Zaszyfruj je szyfrem cezara.
 14. Napisz program, który wczyta od użytkownika ciąg znaków. Następnie wypisze go w następujący sposób (np. technikinformatyk):
  Aktualny znak t posiada indeks 0
  Aktualny znak e posiada indeks 1
  Aktualny znak c posiada indeks 2
 15. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wypisz na ekran, jakich liter alfabetu zdanie to nie zawiera.
 16. Napisz program, który wczyta od użytkownika ciąg znaków. Wypisz na ekran wszystkie niepowtarzające się litery.
 17. Napisz program, który wczyta od użytkownika ciąg znaków. Wypisz na ekran pierwszy znak, który się powtórzy.
 18. Napisz program, który wczyta od użytkownika ciąg znaków. Wypisz go na ekran po usunięciu spacji.
 19. Napisz program, który wczyta od użytkownika ciąg znaków. Przesuń w nim wszystkie litery a na sam początek. Wypisz ciąg znaków na ekran.
 20. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wypisz je na ekran w taki sposób, że każdy jego wyraz będzie rozpoczynał się i kończył wielką literą.
 21. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wypisz ile jest w nim wyrazów.
 22. Napisz program, który wczyta od użytkownika zdanie. Wypisz z niego najdłuższy i najkrótszy wyraz.
 23. Napisz program, który wczyta od użytkownika ciąg znaków. Sprawdź czy ciąg ten jest palindromem. Np. kot – nie, kajak – tak.

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.