Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Zbiory – zadania

 1. Napisz program, który utworzy dwa zbiory X oraz Y, zbiór X zawiera a elementów, zbiór Y b elementów. Wartości a oraz b to losowe liczby całkowite z przedziału <3,7>. Zbiory mają zawierać elementy o losowej wartosci z przedziału <0,10>.

  Następnie wykonaj następujące ćwiczenia:

  1. Wypisz na ekran informację czy zbiór X zawiera liczbę 5.
  2. Wypisz na ekran informację czy zbiór X jest podzbiorem zbioru Y.
  3. Wypisz na ekran informację czy zbiór Y jest podzbiorem zbioru X.
  4. Wypisz na ekran informację czy zbiór X jest nadzbiorem zbioru Y.
  5. Wypisz na ekran informację czy zbiór Y jest nadzbiorem zbioru X.
  6. Wypisz na ekran sumę zbiorów X oraz Y.
  7. Wypisz na ekran różnicę zbiorów X oraz Y.
  8. Wypisz na ekran różnicę zbiorów Y oraz X.
  9. Wypisz na ekran iloczyn zbiorów X oraz Y.
  10. Wypisz na ekran różnicę symetryczną zbiorów X oraz Y.
  11. Wypisz na ekran wartość najwyższego elementu w obu zbiorach.
  12. Usuń ze zbioru X pierwszy element i dołącz go do zbioru Y.
  13. Przekopiuj wszystkie elementy zbioru X do zbioru Y.
  14. Wyczyść oba zbiory.

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.