Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Słowniki – zadania

 1. Napisz program, który doda nowy element do istniejącego słownika.
 2. Napisz program, który połączy zawartość trzech słowników w jeden.
 3. Napisz program, który sprawdzi czy dany klucz występuje już w słowniku.
 4. Napisz program, który wygeneruje i wypisze na ekran słownik o kluczach wartości 1-n, gdzie n poda użytkownik. Dla każdego klucza x, wartość elementu ma wynosić x do potęgi drugiej.
 5. Napisz program, który znajdzie największą wartość całkowitą w słowniku.
 6. Napisz program, który zsumuje wszystkie wartości ze słownika.

  Utwórz słownik składający się z 10 elementów zawierający jako klucze nazwy produkt1, produkt2, itd.,natomiast jako wartości liczby zmiennoprzecinkowe będące ceną produktu. Napisz program, który wypisze 3 najdroższe oraz 3 najtańsze produkty w postaci:
  produkt1 80.99
  produkt5 75.49

  Dodatkowo oblicz średnią cenę wszystkich produktów ze słownika.

 7. Wczytaj od użytkownika wartość klucza, następnie wypisz wartość przypisaną mu w słowniku. W przypadku, gdy klucz nie istnieje powiadom o tym użytkownika.

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.