Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Słowniki | Metody

 

Słowniki w Pythonie to potężne i elastyczne struktury danych. Nie tylko pozwalają na przechowywanie informacji w formie par klucz-wartość, ale oferują również różnorodne metody, które ułatwiają manipulację i zarządzanie tymi danymi. W tej lekcji skupimy się na kilku najbardziej użytecznych metodach, które każdy programista powinien znać.

Od czyszczenia słowników i pobierania wartości, po aktualizację i usuwanie elementów, metody te zapewniają szeroki zakres funkcji, które sprawiają, że praca ze słownikami jest jeszcze prostsza i bardziej efektywna.

Nie tylko nauczymy się, jak korzystać z tych metod, ale również zobaczymy, w jakich scenariuszach są one najbardziej przydatne.

 

clear | czyszczenie słownika

osoba = {'imie':'Jan', 'nazwisko':'Kowalski', 'wiek':64, 'kolor_oczu':'niebieski'}
print(osoba)
osoba.clear()
print(osoba)

Efekt:

{'imie': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 64, 'kolor_oczu': 'niebieski'}
{}

 

get | pobranie danej ze słownika

osoba = {'imie':'Jan', 'nazwisko':'Kowalski', 'wiek':64, 'kolor_oczu':'niebieski'}
print(osoba.get('wiek'))
print(osoba['wiek'])

Na przykładzie porównanie pobranie danej wieku za pomocą metody get oraz poprzez tradycyjne użycie kwadratowych nawiasów. Efekt jest ten sam, więc wypisanie liczby 64 na ekran.

Jest jednak jedna różnica pomiędzy oboma sposobami pobrania danych ze słownika:

osoba = {'imie':'Jan', 'nazwisko':'Kowalski', 'wiek':64, 'kolor_oczu':'niebieski'}
print(osoba.get('waga'))
print(osoba['waga'])

 

Przy próbie pobrania wartości po nieistniejącym kluczu metoda get zwróci wartość None, natomiast pobranie przez użycie kwadratowych nawiasów spowoduje wystąpienie błędu programu.

Możemy również ustawić, by metoda get nie zwracała w przypadku użycia nieistniejącego klucza wartości None, a podanej przez nas:

osoba = {'imie':'Jan', 'nazwisko':'Kowalski', 'wiek':64, 'kolor_oczu':'niebieski'}
print(osoba.get('waga', 'brak danych'))

Efekt: brak danych

 

keys | pobranie nazw kluczy zapisanych w słowniku

osoba = {'imie':'Jan', 'nazwisko':'Kowalski', 'wiek':64, 'kolor_oczu':'niebieski'}
print(list(osoba.keys()))

Efekt:

['imie', 'nazwisko', 'wiek', 'kolor_oczu']

Nazwy kluczy zwracane są w postaci listy dict_keys.

 

pop | pobranie wartości ze słownika / usunięcie jej

osoba = {'imie':'Jan', 'nazwisko':'Kowalski', 'wiek':64, 'kolor_oczu':'niebieski'}
print(osoba)
x = osoba.pop('wiek')
print(osoba)
print(x)

Efekt:

{'imie': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 64, 'kolor_oczu': 'niebieski'}
{'imie': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'kolor_oczu': 'niebieski'}
64

Metoda pop usuwa wartość oraz klucz ze słownika. Jednocześnie zwraca pobraną wartość. Stąd zachowaliśmy ją w zmiennej x i mimo, że słownik już jej nie zawierał, mogliśmy ją nadal zobaczyć właśnie poprzez tą zmienną.

 

update | aktualizacja danych słownika danymi z drugiego słownika

osoba = {'imie':'Jan', 'nazwisko':'Kowalski', 'wiek':64, 'kolor_oczu':'niebieski'}
zwierze = {'rodzaj':'pies', 'wiek':8}
osoba.update(zwierze)
print(osoba)

Efekt:

{'imie': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 8, 'kolor_oczu': 'niebieski', 'rodzaj': 'pies'}

Wykorzystując metodę update zaktualizowaliśmy dane słownika osoba. Wartości oraz klucze, których do tej pory nie było, zostały dopisane. Jeśli jakiś klucz istniał wcześniej, została nadpisana jego wartość.

 

values | pobranie wartości zapisanych w słowniku

osoba = {'imie':'Jan', 'nazwisko':'Kowalski', 'wiek':64, 'kolor_oczu':'niebieski'}
print(list(osoba.values()))

Efekt:

['Jan', 'Kowalski', 64, 'niebieski']

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się