Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Słowniki

 

Słowniki w języku Python są nieposegregowanym zbiorem danych, umieszczonych na zasadzie klucz -> wartość. Skoro dane te są nieposegregowane, nie ma tu w przeciwieństwie do dotychczas omawianych zbiorach danych, numeracji danych – indeksów.

Składnia:

moj_slownik = { klucz:wartość, klucz:wartość ...}

 

Przykład:

osoba = {'imie':'Jan', 'nazwisko':'Kowalski', 'wiek':64, 'kolor_oczu':'niebieski'}

 

Wypisanie danych ze słownika

Aby wypisać konkretną wartość ze słownika, posłużymy się sposobem dobrze znanym nam z list. Zamiast numeru indeksu podamy natomiast nazwę klucza.

print(osoba['wiek'])

Efekt: 64

 

Dodanie danych do słownika

Aby dodać nową wartość do słownika posłużymy się następującą składnią:

nazwa_słownika['klucz'] = wartość

 

Przykład:

osoba['wzrost'] = 180
print(osoba)

Efekt:

{'imie': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 64, 'kolor_oczu': 'niebieski', 'wzrost': 180}

 

Usuwanie danych ze słownika

Składnia:

del nazwa_słownika['klucz']

 

Przykład:

del osoba['kolor_oczu']
print(osoba)

 

Efekt:

{'imie': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski', 'wiek': 64, 'wzrost': 180}

 

Słowniki w Pythonie są niezwykle użyteczne w różnorodnych scenariuszach programistycznych. Mogą być wykorzystywane do:

  1. Przechowywania danych w formie klucz-wartość, jak na przykład informacje o użytkownikach, produkcie czy konfiguracjach programów.
  2. Mapowania jednych danych na inne, na przykład nazw użytkowników na ich adresy e-mail.
  3. Pamięci podręcznej (cache), gdzie klucz jest zapytaniem, a wartość to odpowiedź, co pozwala na szybsze uzyskiwanie wyników.
  4. Zliczania wystąpień różnych elementów, gdzie klucz to element, a wartość to liczba jego wystąpień.
  5. Grupowania danych na podstawie pewnych atrybutów.
  6. Reprezentowania grafów, drzew i innych struktur danych.

Dzięki ich elastyczności i efektywności, słowniki są jednym z najczęściej używanych typów danych w Pythonie, idealnym do przechowywania i zarządzania zorganizowanymi informacjami.

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się