Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Rekurencja – zadania

  1. Napisz program, który obliczy sumę wszystkich liczb z listy.
  2. Napisz program, który obliczy wartość n-tego elementu ciągu fibonacciego. Wartość n podaje użytkownik.
  3. Napisz program, który obliczy sumę cyfr liczby podanej przez użytkownika.
  4. Napisz program, który obliczy wartość a do potęgi b. Wartość a oraz b podaje użytkownik.
  5. Napisz program, który wypisze n liczb naturalnych począwszy od 1. Wartość n podaje użytkownik.
  6. Napisz program, który wypisze ciąg znaków podany przez użytkownika w odwrotnej kolejności.
  7. Napisz program, który zamieni liczbę dziesiętną podaną przez użytkownika na liczbę binarną.
  8. Napisz program, który sprawdzi, czy podana przez użytkownika liczba jest liczbą pierwszą.
  9. Napisz program, który wypisze liczby parzyste z zakresu <a,b>. Wartości a oraz b podaje użytkownik.
  10. Napisz program, który sprawdzi czy podany przez użytkownika ciąg znaków jest palindromem.

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.