Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Podstawy – zadania

 1. Masz dany ciąg znaków: “Aaa, kotki dwa, szarobure obydwa, nic nie będą robiły, tylko ciebie bawiły.”. Wypisz go na ekran w następujący sposób (każda linia poprzedzona o 1 tabulatorem więcej):
  Aaa, kotki dwa,
     szarobure obydwa,
       nic nie będą robiły,
          tylko ciebie bawiły.
  
 2. Wypisz na ekran wersję Python jakiej używasz.
 3. Napisz program, który wypisze na ekran dzisiejszą datę oraz aktualną godzinę.
 4. Napisz program, który wczyta od użytkownika wartość promienia okręgu, następnie wyliczy jego pole i obwód.
 5. Napisz program, który wczyta od użytkownika kolejno imię i nazwisko, następnie wypisze je na ekran w odwrotnej kolejności.
 6. Napisz program, który wczyta od użytkownika nazwę pliku (wraz z rozszerzeniem), np. kot.txt, następnie wypisze na ekran samo rozszerzenie pliku.
 7. Napisz program, który wczyta od użytkownika wartość całkowitej cyfry X, następnie obliczy i wypisze na ekran wartość następującego wyrażenia: X + XX + XXX
 8. Napisz program, który wczyta od użytkownika wartość liczby całkowitej, następnie wypisze na ekran jej wartość bezwzględną.
 9. Napisz program, który obliczy sumę trzech podanych przez użytkownika liczb.
 10. Napisz program, który wczyta od użytkownika wartości podstawy i wysokości trójkąta, następnie obliczy i wypisze na ekran jego pole.

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.