Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Pętle – zadania

 1. Napisz program, który wypisze na ekran wszystkie liczby z przedziału <1000,5000>, są podzielne bez reszty przez 11.
 2. Napisz program pozwalający użytkownikowi zgadnąć losową liczbę z przedziału <0,100>. Po każdej próbie program ma podpowiedzieć użytkownikowi, czy liczba, którą ma odgadnąć jest większa czy mniejsza od wartości strzału. W momencie trafienia program wypisuje na ekran stosowny komunikat.
 3. Napisz program, który wczyta od użytkownika wartość liczby naturalnej n. Następnie wypisze na ekran następujący wzorzec o wysokości n linii (przykład dla n = 5):

  *
  **
  ***
  **
  *

 4. Napisz program, który wczytuje od użytkownika kolejne wartości liczb całkowitych do momentu, gdy ten poda wartość 0. Program wypisze wówczas na ekran komunikat ile użytkownik podał liczb parzystych, a ile nieparzystych.
 5. Wypisz na ekran liczby z przedziału <0,10>, które nie zawierają w sobie cyfr 3 oraz 6.
 6. Wypisz na ekran 30 pierwszych liczb ciągu fibonacciego: 0,1,1,2,3,5,8,13…
 7. Wypisz na ekran liczby ciągu fibonacciego zawierające się w przedziale <5,100>: 5,8,13,21…
 8. Napisz program, który przekonwertuje podaną przez użytkownika liczbę dziesiętną na liczbę binarną i wypisze ją na ekran.
 9. Napisz program, który przekonwertuje podaną przez użytkownika liczbę binarną na liczbę dziesiętną i wypisze ją na ekran.
 10. Napisz program, który wczyta od użytkownika wartość dwóch liczb całkowitych. Następnie obliczy i wypisze na ekran sumę wszystkich liczb całkowitych mających wartości znajdujące się pomiędzy podanymi. Np. dla 2 i 7, obliczamy sumę 3 + 4 + 5 + 6 = 18 i wypisujemy jej wartość na ekran.
 11. Napisz program, który wczyta od użytkownika wartość dowolnej cyfry, następnie wypisze jej tabliczkę mnożenia 1 – 10.
  Np. dla 3:
  1 x 3 = 3
  2 x 3 = 6
  3 x 3 = 9

  10 x 3 = 30
 12. Napisz program, który za pomocą zagnieżdżonej pętli wypisze na ekran następujący wzorzec:

  1
  22
  333
  4444
  55555
  666666
  7777777
  88888888
  999999999

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.