Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Operatory relacyjne

 
Operator Znaczenie Wykorzystanie
> większe x > y
< mniejsze x < y
== równe x == y
!= różne x != y
>= większe lub równe x >= y
<= mniejsze lub równe x <= y

 

Wykorzystując operatory relacyjne zadajemy pytanie: Czy?

x > y

 

Czy x jest większe od y? Tak zadane pytanie może nam dać jedną z dwóch odpowiedzi TRUE lub FALSE (tak lub nie).

Jeśli zatem przykładowo wykorzystamy:

6 > 5

 

Odpowiedź będzie brzmiała: true.

Natomiast w takim przypadku:

7 <= 4

 

Odpowiedzią będzie false.

 

Należy zwrócić uwagę na operator porównania, składający się z podwójnego znaku równości.

4==5

 

Jest zapytaniem czy 4 jest równe 5 i zwróci wynik false.

Natomiast użycie tylko jednego znaku równości:

4=5

 

Jest wykorzystaniem operatora przypisania i wygeneruje błąd. Stanie się tak dlatego, iż próbujemy przypisać wartość 5 do zmiennej o nazwie 4, a jak pamiętamy, nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od cyfry.

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się