Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Operatory arytmetyczne

 
 
Operator Opis Użycie
+ Suma, symbol dodatni x + y
Różnica, symbol ujemny -x – y
* Iloczyn x * y
/ Iloraz x / y
% Modulo – reszta z dzielenia x % y
// Dzielenie całkowite x // y
** Potęga x ** y

 

Pierwsze cztery operatory służą do zapisu sumy, różnicy, iloczynu oraz ilorazu, czyli podstawowych działań matematycznych. Przejdźmy do pozostałych.

Reszta z dzielenia

Symbol %, czyli modulo – służy nam do wyliczenia reszty z dzielenia przy dzieleniu całkowitym. Zobaczmy do na przykładzie:

7%3

 Reszta z dzielenia 7 przez 3 wynosi 1. Dzieje się tak , gdyż w liczbie 7 zmieszczą się dwie liczby 3, czyli 6. A 7-6 = 1.

 

Sprawdźmy to na jeszcze jednym przykładzie:

15%4

Reszta z dzielenia wynosi 3.

 

Dzielenie całkowite

Symbol // służy do wyliczenia, potocznie mówiąc, podłogi z dzielenia. Odcinamy z wyniku dzielenia część ułamkową, pozostaje nam jedynie liczba całkowita.

Przykłady:

11 // 3

 Wynik: 3

 

13.0 // 3

Wynik: 4.0

 

Potęga

Symbol ** to symbol potęgowania. Liczba znajdująca się przed tym symbolem zostaje podniesiona do potęgi znajdującej się za tym symbolem.

Przykład:

3 ** 2

Wynik: 9

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się