Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Obsługa wyjątków

 

Program składniowo poprawny nadal może generować błędy. Niezależnie od stopnia zaawansowania programisty.

Język Python daje narzędzia by te wyjątki przechwycić i zamiast wyrzucać błąd na ekran, obsłużyć w zadany przez nas sposób.

Składnia:

try :
   instrukcje
except (rodzaj_błędu) :
   instrukcje
except (rodzaj_błędu) :
   instrukcje
....
else :
   instrukcje
finally :
   instrukcje

 

try : jest blokiem wewnątrz którego zamykamy instrukcje, które potencjalnie mogą wywołać błąd, np. iloraz, w którym dzielnik może posiadać wartość 0

except : to blok obsługi błędu, w nawiasie okrągłym podajemy rodzaj błędu, a w instrukcjach sposób jego obsługi, np. stosowny komunikat

Bloków except może być wiele.

Opcjonalny blok else : tu umieścimy instrukcje, które mają się wykonać wyłącznie wtedy, gdy nie wychwycono żadnych błędów.

Opcjonalny blok finally : umieścimy tu instrukcje, które mają się wykonać zawsze, niezależnie, czy błąd został wychwycony czy nie.

 

Przykład:

liczba = input("Podaj dowolną liczbę całkowitą:")
try:
  x = int(liczba)
  y = 10 / x
except (ZeroDivisionError) :
  print("Nie dzielimy przez 0!")
except :
  print("Podano niewłaściwą wartość")
else :
  print(y)
finally :
  print("Zrobione!")

 

Pobranie wartości zmiennej liczba od użytkownika jest poza blokiem try. Wykona się zawsze.

Blok try : zawiera potencjalnie niebezpieczne instrukcje zamiany tego, co podał użytkownik na liczbę całkowitą oraz wynik dzielenia przez nią. Potencjalnie użytkownik mógł podać np. wartość 0 lub tekst zamiast liczby.

except (ZeroDivisionError) : próba wychwycenia błędu dzielenia przez 0

except : próba wychwycenia dowolnego innego błędu

else : w przypadku, kiedy nie było błędów, wypisz na ekran wartość y

finally: na koniec tak czy inaczej wypisz Zrobione!

 

Efekt dla wartości 5:

Podaj dowolną liczbę całkowitą:5
2.0
Zrobione!

 

Efekt dla wartości 0:

Podaj dowolną liczbę całkowitą:0
Nie dzielimy przez 0!
Zrobione!

 

Efekt dla wartości ‘Pies’:

Podaj dowolną liczbę całkowitą:Pies
Podano niewłaściwą wartość
Zrobione!

 

Najczęstsze rodzaje błędów:

 • ArithmeticError: Klasa bazowa wyjątków wbudowanych wywoływanych w przypadku wystąpienia różnych błędów arytmetycznych: OverflowError, ZeroDivisionError, FloatingPointError
 • LookupError: Klasa bazowa wyjątków wywoływanych w przypadku użycia niewłaściwego klucza lub indeksu dla uzyskania dostępu do elementów sekwencji: IndexError, KeyError
 • EOFError: Wywoływany w przypadku, gdy jedna z funkcji wbudowanych input() lub raw_input() osiągnie koniec pliku (EOF)
 • FloatingPointError: Wywoływany w przypadku błędu operacji zmiennoprzecinkowej.
 • IOError: Wywoływany w przypadku wystąpienia błędu operacji wejścia/wyjścia instrukcji print, funkcji wbudowanej open() czy też metod obiektów plikowych
 • ImportError: Wywoływany w przypadku wystąpienia błędu instrukcji import
 • IndexError: Wywoływany w przypadku użycia indeksu spoza zasięgu
 • KeyError: Wywoływany w przypadku nie wystąpienia klucza
 • MemoryError: Wywoływany w przypadku wyczerpania się pamięci operacji
 • NameError: Wywoływany w przypadku nieodnalezienia lokalnej lub globalnej nazwy
 • OverflowError: Wywoływany w przypadku wystąpienia wyniku operacji arytmetycznej, który jest zbyt duży aby mógł być reprezentowany.
 • SyntaxError: Wywoływany w sytuacji, gdy parser napotka błąd składniowy.
 • TypeError: Wywoływany w sytuacji wykonania operacji wbudowanej na obiektu niewłaściwego typu.
 • ValueError: Wywoływany w przypadku wywołania operacji z argumentem właściwego typu, lecz o nieprawidłowej wartości
 • ZeroDivisionError: Wywoływany w przypadku, gdy drugi argument operacji dzielenia lub reszty z dzielenia (modulo) jest równy zero

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się