Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Obsługa plików – zadania

 1. Utwórz nowy plik tekstowy o nazwie test.txt, następnie wklej do niego wybrany fragment tekstu, np. tekst Hymn Polski. Następnie wykonaj na pliku test.txt następujące ćwiczenia:
 2. Odczytaj całą zawartość pliku i wypisz go na ekran.
 3. Odczytaj linia po linii 8 pierwszych linii tekstu, następnie wypisz je na ekran.
 4. Odczytaj linia po linii 8 ostatnich linii tekstu, następnie wypisz je na ekran.
 5. Dopisz do pliku dodatkową linię tekstu z informacją o autorze dzieła.
 6. Wczytaj zawartość pliku linia po linii, następnie umieść je w liście. Wypisz zawartość na ekran.
 7. Wczytaj zawartość pliku linia po linii, następnie umieść je w zmiennej. Wypisz zawartość na ekran.
 8. Napisz program, który odnajdzie najdłuższy wyraz w pliku.
 9. Napisz program, który wypisze na ekran ilość linii pliku.
 10. Napisz program, który wypisze na ekran ilość wyrazów w pliku.
 11. Napisz program, który wypisze na ekran ilość znaków w pliku.
 12. Napisz program, który skopiuje zawartość pliku test.txt do pliku test_kopia.txt.
 13. Wypisz na ekran co drugą linię pliku test.txt.
 14. Napisz program, który odczyta jedną, losową linię z pliku.
 15. Napisz program, który zmieni zawartość pliku usuwając z niego przejścia do nowej linii.

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.