Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Listy – zadania

 1. Utwórz listę 100 losowych liczb z zakresu <1-1000> następnie wykonaj poniższe ćwiczenia:
  1. Napisz program, który obliczy i wypisze na ekran sumę wszystkich elementów listy.
  2. Napisz program, który znajdzie i wypisze na ekran najmniejszy element listy (wykonaj 2 wersje, bez użycia i używając wbudowaną funkcję języka Python).
  3. Napisz program, który znajdzie i wypisze na ekran największy element listy (wykonaj 2 wersje, bez użycia i używając wbudowaną funkcję języka Python).
  4. Napisz program, który znajdzie i wypisze na ekran medianę elementów listy.
  5. Napisz program, który posortuje elementy listy od najmniejszego i wypisze na ekran pierwsze 20 z nich (wykonaj 2 wersje, bez użycia i używając wbudowaną funkcję języka Python).
  6. Napisz program, który obliczy i wypisze na ekran iloczyn wszystkich elementów listy.
  7. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ilość liczb 3-cyfrowych na liście
  8. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran liczbę oraz jej ilość powtórzeń, która najczęściej występuje na liście.
  9. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran wszystkie liczby, które się nie powtarzają na liście.
  10. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran, które liczby powtarzają się na liście dokładnie 3 razy.
  11. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran, które liczby zawierają w sobie liczbę 21, np. 21, 213, 521.
  12. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ile liczb jest większych niż 800.
  13. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran trzy najmniejsze i trzy największe liczby z listy.
  14. Napisz program, który usunie z listy duplikaty, następnie wypisze na ekran ilość pozostałych elementów.
  15. Napisz program, który pomiesza zawartość listy. Wypisz zawartość listy przed i po pomieszaniu jej elementów.
  16. Napisz program, który przekonwertuje wszystkie elementy tablicy z int na string.
  17. Wypisz wszystkie elementy listy, umieszczając przy każdym informację, ile razy występuje na liście.
  18. Oblicz ile jest elementów listy, których wartość mieści się w przedziale <a,b>. Wartości a i b podaje użytkownik.
  19. Oblicz ile jest elementów listy, których wartość jest parzysta.
  20. Oblicz ile jest elementów listy, których wartość jest nieparzysta.
  21. Napisz program, który przeniesie wszystkie elementy parzyste listy posegregowane od najmniejszego na lewą stronę listy, natomiast nieparzyste posegregowane malejąco na prawą. Np. [2,1,4,6,3,6,5] -> [2,4,6,6,5,3,1] 

    

 2. Napisz program, który utworzy n-elementową listę składającą się z <1-x> znakowych ciągów. Wartości n oraz x podaje użytkownik. Np. n = 3, x = 5, przykładowa lista: [‘thbdr’,’pw’,’oerv’], następnie wykonaj na niej następujące ćwiczenia:
  1. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ilość znaków w liście.
  2. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ile liter ‘k’ zawiera lista.
  3. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ile ciągów znaków: ‘kt’ zawiera lista
  4. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ile ciągów znaków dłuższych niż s zawiera lista. Wartość s podaje użytkownik.
  5. Napisz program, który na początku każdego elementu listy doda literę a, a na końcu literę z. Np. [‘csae’, ‘eg’, ‘rr’] -> [‘acsaez’, ‘aegz’, ‘arrz’] 
 3. Napisz program, który utworzy dwuwymiarową listę 4×6, gdzie każdy element będzie posiadał zawartość: *
 4. Napisz program, który utworzy dwuwymiarową listę 4x6x3, gdzie każdy element będzie posiadał zawartość: *
 5. Napisz program, który utworzy listę elementów będących kwadratami liczb z przedziału <2,20>
 6. Napisz program, który utworzy następującą listę: [1,2,3,4,5], następnie wypisze na ekran jej wszsytkie kombinacje elementów, jednak w innym ułożeniu (permutacje). Np. [1,2,3,5,4], [5,4,3,2,1], [4,3,5,1,2], itd.
 7. Utwórz 2 listy 10-elementowe, gdzie wartości elementów poda użytkownik. Utwórz 3 listę 10-elementową zawierającą różnicę elementów mających te same indeksy w 2 wypełnionych tabelach.
 8. Użytkownik podaje wartość x, będącą ciągiem znaków oraz wartość y będącą liczbą naturalną. Utwórz listę zawierającą następujący wzorzec połączenia obu zmiennych: np. x = ‘abc’, y = 3, lista=[‘a1′,’b1′,’c1′,’a2′,’b2′,’c2′,’a3′,’b3′,’c3’]
 9. Użytkownik podaje wartość trzech liczb całkowitych. Utwórz z nich listę. Następnie pobierze elementy listy i utwórz z nich jedną liczbę całkowitą i wypisz na ekran. Np. 23, 34, 45 -> [23, 34, 45] -> 233445
 10. Utwórz listę składającą się ze wszystkich liter alfabetu. Co n-ty element podziel listę na podlisty. Wartość n podaje użytkownik. Np. [‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f’,’g’,’h’] , n=3 -> [[‘a’,’b’,’c’],[‘d’,’e’,’f’],[‘g’,’h’]]

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.