Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Listy | Wprowadzenie

 

Lista jest to kontener mogący w sobie pomieścić różnego typu dane. Są one umieszczone w konkretnej kolejności.

Listę możemy sobie wyobrazić jak tabelkę, gdzie w poszczególnych komórkach umieszczone są różne 

treści, np.:

65 “Kot” 2.45 True

Do stworzenia takiej listy wykorzystamy polecenie:

moja_lista = [65,"Kot",2.45,True]

Elementy listy zawarte są w nawiasach kwadratowych, oddzielone od siebie przecinkami.

 

Każdy element listy posiada określony adres. Numeracja rozpoczyna się od 0. Numery te nazywamy indeksami. Indeks 0 ma pierwszy element listy. Każdy kolejny element ma indeks o 1 większy. Indeksy poszczególnych elementów naszej listy przedstawiają się więc następująco:

65 “Kot” 2.45 True
0 1 2 3

Po co nam numeracja elementów? Aby móc się do nich bezpośrednio dostać – chociażby w celu ich wypisania, modyfikacji czy usunięcia.

Jak już powiedzieliśmy pierwszy element listy ma indeks 0. Aby wypisać zawartość pierwszego elementu na ekran odwołamy się właśnie do niego:

print(moja_lista[0])

 

Efektem będzie wypisanie na ekran liczby 65.

Aby wypisać wyraz Kot, odwołamy się do drugiego elementu listy, posiadającego indeks 1:

print(moja_lista[1])

 

i tak dalej.

 

W listach posiadamy jeszcze drugi sposób numeracji – od końca. I tak ostatni element listy będzie posiadał adres -1, przedostatni -2 i tak dalej:

-4 -3 -2 -1
65 “Kot” 2.45 True
0 1 2 3

 

Aby wypisać wartość 2.45 na ekran możemy się zatem odwołać do danego elementu na 2 sposoby:

print(moja_lista[2])

lub

print(moja_lista[-2])

 

Jeśli próbując się odwołać do danego elementu listy wykorzystamy indeks spoza zakresu, czyli na przykład odwołamy się do elementu:

print(moja_lista[4])

bądź

print(moja_lista[-5])

Otrzymamy informujący nas o tym błąd: IndexError: list index out of range.

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się