Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Krotki – zadania

 1. Utwórz krotkę 100 losowych liczb z zakresu <1-1000>. Następnie wykonaj poniższe ćwiczenia:
  1. Napisz program, który obliczy i wypisze na ekran sumę wszystkich elementów.
  2. Napisz program, który znajdzie i wypisze na ekran najmniejszy element (wykonaj 2 wersje, bez użycia i używając wbudowaną funkcję języka Python).
  3. Napisz program, który znajdzie i wypisze na ekran największy element (wykonaj 2 wersje, bez użycia i używając wbudowaną funkcję języka Python).
  4. Napisz program, który znajdzie i wypisze na ekran medianę elementów.
  5. Napisz program, który obliczy i wypisze na ekran iloczyn wszystkich elementów.
  6. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ilość liczb 3-cyfrowych na liście
  7. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran liczbę oraz jej ilość powtórzeń, która najczęściej występuje na liście.
  8. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran wszystkie liczby, które się nie powtarzają na liście.
  9. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran, które liczby powtarzają się na liście dokładnie 3 razy.
  10. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran, które liczby zawierają w sobie liczbę 21, np. 21, 213, 521.
  11. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ile liczb jest większych niż 800.
  12. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran trzy najmniejsze i trzy największe liczby z.
  13. Wypisz wszystkie elementy krotki, umieszczając przy każdym informację, ile razy występuje w krotce.
  14. Oblicz ile jest elementów, których wartość mieści się w przedziale <a,b>. Wartości a i b podaje użytkownik.
  15. Oblicz ile jest elementów, których wartość jest parzysta.
  16. Oblicz ile jest elementów, których wartość jest nieparzysta.
    
 2. Napisz program, który utworzy n-elementową listę składającą się z <1-x> znakowych ciągów. Wartości n oraz x podaje użytkownik. Np. n = 3, x = 5, przykładowa lista: [‘thbdr’,’pw’,’oerv’], następnie przekonwertuj ją na krotkę i wykonaj na niej następujące ćwiczenia:
  1. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ilość znaków w liście.
  2. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ile liter ‘k’ zawiera.
  3. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ile ciągów znaków: ‘kt’ zawiera
  4. Napisz program, który sprawdzi i wypisze na ekran ile ciągów znaków dłuższych niż s zawiera. Wartość s podaje użytkownik.

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.