Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Instrukcje warunkowe – zadania

  1. Napisz program, który wczyta od użytkownika wartość temperatury w stopniach Celsiusza, następnie przekonwertuje ją na stopnie Fahrenheita i wypisze obie wartości na ekran.
  2. Napisz program, który wczyta od użytkownika wartość temperatury w stopniach Fahrenheita, następnie przekonwertuje ją na stopnie Celsiusza i wypisze obie wartości na ekran.
  3. Napisz program, który przyjmie od użytkownika wartość 3 liczb całkowitych, następnie sprawdzi, czy jeśli będą to długości boków, czy można z nich utworzyć trójkąt. Stosowny komunikat wypisz na ekran.
  4. Napisz program, który przyjmie od użytkownika nazwę aktualnego miesiąca, następnie wypisze na ekran, jaką mamy porę roku.
  5. Napisz program, który obliczy i wypisze na ekran średnią z 3 liczb podanych przez użytkownika.
  6. Napisz program, który wypisze medianę z 3 liczb podanych przez użytkownika.

 

 * Zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania. Nie są punktowane oraz nie są podstawą zaliczenia kursu.