Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Instrukcje warunkowe | if else

 

Instrukcje warunkowe pozwalają na wykonanie instrukcji tylko i wyłącznie wtedy, kiedy warunek będzie spełniony.

Dla przykładu taką instrukcją warunkową mogłoby być zdanie: Jeśli pada deszcz zabierz parasol.

 

Składnia:

if warunek :
   instrukcja1
   instrukcja2
   ...
else :
   instrukcja1
   ...

 

Przejdźmy od razu do przykładu, który następnie omówimy:

x = int(input("Twoja akutalna prędkość w terenie zabudowanym (km/h): "))
if x>50 :
 print("Oj nieładnie - łamiesz przepisy!")
else :
 print("Brawo!")
print("Prowadził Cię Egzaminator.pl")

 

Jako wartość zmiennej x przyjmujemy podaną przez użytkownika aktualną prędkość samochodu w terenie zabudowanym. Program ma za zadanie sprawdzić czy kierowca nie łamie przepisów i nie jedzie za szybko.

Pierwsza linia mam nadzieję, że jest oczywista, przejdźmy zatem od razu do instrukcji warunkowej:

if x>50 :
 print("Oj nieładnie - łamiesz przepisy!")

 

if

if rozpoczyna instrukcję warunkową, zaraz po tym słowie kluczowym znajduje się warunek. W naszym przypadku sprawdzane jest czy x jest większe niż 50. Linia ta kończy się symbolem dwukropka (:), który jest wymagany.

Warunek może generować dwie wartości: true jeśli jest prawdziwy lub false. W przypadku, kiedy warunek jest spełniony wykona się instrukcja / instrukcje znajdująca się w kolejnej linii / kolejnych liniach.

Ważne: Każda instrukcja, która ma być wykonana po spełnieniu warunku poprzedzona jest tabulatorem.

W naszym przykładzie, jeśli wartość zmiennej x jest większa niż 50, na ekran wypisze się komunikat: Oj nieładnie – łamiesz przepisy!

 

else :
 print("Brawo!")

else

Jest elementem opcjonalnym – to znaczy nie musi wystąpić. W naszym przykładzie chcemy jednak wypisać na ekran komunikat informujący kierowcę, że jego prędkość jest zgodna z przepisami.

Blok ten rozpoczyna słowo kluczowe else (w przeciwnym razie), po którym następuje obowiązkowy symbol dwukropka (:).

Podobnie jak w przypadku if, w bloku else wykonają się instrukcje, które poprzedzone są tabulatorem.

 

Spójrzmy raz jeszcze na całość programu:

x = int(input("Twoja akutalna prędkość w terenie zabudowanym (km/h): "))
if x>50 :
  print("Oj nieładnie - łamiesz przepisy!")
else :
  print("Brawo!")
print("Prowadził Cię Egzaminator.pl")

 

Załóżmy, że użytkownik poda prędkość: 60.

 1. Program przypisze zmiennej x wartość całkowitą 60.
 2. W instrukcji warunkowej if zostanie sprawdzony warunek czy x > 50, wynik true – warunek jest spełniony
 3. Wykonają się instrukcje zawarte w bloku if, czyli zostanie wypisany komunikat: Oj nieładnie – łamiesz przepisy!
 4. Blok else zostanie pominięty.
 5. Zostaną wykonane instrukcje zawarte w dalszej części programu, już po całej instrukcji warunkowej – czyli wypisany komunikat: Prowadził Cię Egzaminator.pl

A co jeśli użytkownik podał wartość 40?

 1. Program przypisze zmiennej x wartość całkowitą 40.
 2. W instrukcji warunkowej if zostanie sprawdzony warunek czy x > 50, wynik false- warunek nie jest spełniony
 3. Zostaje pominięty blok instrukcji if, przechodzimy od razu do else
 4. Zostaną wykonane instrukcje zawarte w bloku else, czyli zostanie wypisany komunikat: Brawo!
 5. Zostaną wykonane instrukcje zawarte w dalszej części programu, już po całej instrukcji warunkowej – czyli wypisany komunikat: Prowadził Cię Egzaminator.pl

 


Co należy zapamiętać?

 • jeśli warunek jest spełniony wykonają się instrukcje bloku if, jeśli nie jest spełniony bloku else
 • po słowie kluczowym if oraz warunku następuje symbol dwukropka, podobnie po słowie kluczowym else
 • instrukcje w blokach if oraz else poprzedzone są tabulatorem
 • instrukcje niepoprzedzone symbolem tabulatora nie należą do bloków if oraz else i zostaną wykonane niezależnie od nich

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się