Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Funkcje

 

Funkcja jest wyodrębnionym fragmentem kodu, zamkniętym w pewnej strukturze posiadającej swoją nazwę. Odwołując się poprzez tę nazwę wykonujemy dany fragment kodu w dowolnym miejscu programu bez konieczności powielania tych samych treści.

Składnia:

def nazwafunkcji ( opcjonalne_parametry_wejściowe ) :
     instrukcje

 

Aby zdefiniować funkcję musimy użyć słowa kluczowego def, określić nazwę funkcji, użyć pary nawiasów okrągłych – mówiących nam, że mamy do czynienia właśnie z funkcją, następnie linię zakończyć symbolem dwukropka. Elementy te są wymagane. Pomiędzy nawiasami okrągłymi mogą się znaleźć opcjonalne parametry wejściowe, o których w kolejnej lekcji.

Wszystkie instrukcje należące do naszej funkcji muszą być oczywiście poprzedzone tabulatorem.

Przykład:

def witaj() :
   print("Witaj Świecie!")

 

Stworzyliśmy właśnie funkcję o nazwie witaj, której jedynym zadaniem jest wypisanie na ekran jednej linii tekstu.

Wprowadzając kod powyższej funkcji do pliku .py i uruchamiając go na ekranie nie zobaczymy nic. Dlaczego? Jak już wspomniałem wcześniej, aby wykorzystać / uruchomić funkcję należy się do niej odwołać po nazwie. Dodajmy zatem do naszego przykładu wywołanie funkcji:

def witaj() :
   print("Witaj Świecie!")
witaj()

 

Po uruchomieniu na ekran wypisze się oczywiście tekst: Witaj Świecie!

 

Przejdźmy do jeszcze jednego krótkiego przykładu pokazującego zalety funkcji, a mianowicie wykonajmy funkcję wielokrotnie, dla przykładu wykorzystując pętlę for:

 

def witaj() :
   print("Witaj Świecie!")
for x in range (1,11):
   witaj()

Efektem 10 linii z tekstem: Witaj Świecie!

Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się