Twoje Centrum Szkoleniowe

Nauczmy się dziś czegoś nowego!

Kurs programowania - Python

PYTHON Ciągi znaków

 

W świecie programowania, manipulowanie ciągami znaków, znanymi również jako "stringi", to chleb powszedni każdego dewelopera. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się analizą danych, web developmentem, czy tworzeniem gier, z pewnością spotkasz się z potrzebą operowania na ciągach znaków. Ta lekcja została stworzona, aby zwiększyć Twoje zrozumienie i umiejętności w zakresie operacji na stringach w Pythonie, zaczynając od podstaw, takich jak deklaracja ciągów znaków, aż po bardziej zaawansowane techniki, takie jak konkatenacja i konwersja typów.

Przejdziemy przez różne metody deklarowania ciągów znaków, z uwzględnieniem specjalnych przypadków, jak np. użycie apostrofów i cudzysłowów w jednym ciągu. Wyjaśnimy również, jak ciągi znaków są indeksowane i jak można odwoływać się do poszczególnych znaków.

Ale to nie wszystko! Poznasz również konkatenację, czyli łączenie ciągów znaków, oraz multiplikację, która pozwala na powielenie ciągów. Odkryjesz, jak różne są typy danych w Pythonie i jakie konsekwencje pociąga za sobą próba dodania liczby do ciągu znaków. Zrozumiesz, jak i kiedy konwertować jedne typy danych na drugie.

Ponadto, nauczysz się, jak różne metody i funkcje wbudowane w Pythonie mogą być wykorzystane do manipulowania ciągami znaków, sprawiając, że twój kod będzie nie tylko bardziej efektywny, ale i czytelny.

Po tej lekcji będziesz miał solidne podstawy, które pozwolą Ci na swobodne manipulowanie ciągami znaków w Pythonie, co jest niezbędne w niemal każdym rodzaju programowania. Niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia, ta lekcja dostarczy Ci narzędzi, które z pewnością przydadzą się w Twojej przyszłej karierze jako programista.

 

Przykłady ciągów znaków:

a = "Kot"
b = 'Pies'
c = "John`s"
d = """Powiedział: "Cześć!" """

 

Ciąg znaków możemy zawrzeć wewnątrz cudzysłowu bądź apostrofów. Jeśli ciąg znaków ma zawierać apostrof, zawieramy go wewnątrz cudzysłowów.  Jeśli natomiast ciąg znaków zawierać ma fragment otoczony cudzysłowami, zawieramy go w potrójnym cudzysłowie.

 

Indeksy ciągów znaków

String jest indeksowany w dokładnie taki sam sposób jak lista. Dla przykładu ciąg znaków:

x = 'informatyk'

 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
i n f o r m a t y k
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Stąd przykładowo litera r posiada wartość indeksu 4 oraz -6.

Aby zatem wypisać jedynie literę r wykonalibyśmy jedną z dwóch poniższych instrukcji:

print(x[4])
print(x[-6])

 

Konkatenacja

Konkatenacja jest łączeniem ze sobą ciągów znaków. W języku Python dokonujemy jej za pomocą symbolu +.

Przykłady:

x = 'Technik'
y = 'Informatyk'
z = x + y
print(z)

Efekt: TechnikInformatyk

 

Multiplikacja

Wykorzystując symbol iloczynu możemy spowodować powielenie ciągu znaków. Przykład:

x = 'Technik'
y = 'Informatyk'
z = 4*x
print(z)

Efekt: TechnikTechnikTechnikTechnik

 

Liczba, a ciąg znaków

Przypisując wartość liczbową, całkowitą, do zmiennej mamy typ zmiennej int. Robiąc to samo, zamykając liczbę w apostrofy czy cudzysłowy, otrzymujemy typ str.

x = 25
y = '25'
print(type(x))
print(type(y))

Efekt:

Typ zmiennej x: int

Typ zmiennej y: str

 

Pociąga to za sobą pewne konsekwencje. Spróbujmy dodać do siebie zmienne x oraz y:

x = 25
y = '25'
z = x + y
print(z)

 

Otrzymujemy błąd – nie możemy do siebie dodać wartości liczbowej i tekstowej.

Wymuśmy zatem zmianę typu zarówno w jedną, jak i w drugą stronę (z int na str  /  ze str na int):

x = 25
y = '25'
z = x + int(y)
print(z)

Efekt: 50

 

x = 25
y = '25'
z = str(x) + y
print(z)

Efekt: 2525

Gdy wartości obu zmiennych są liczbowe, zostają do siebie dodane – stąd wynik 50 (25+25). Natomiast gdy wartości obu zmiennych są typu string, dochodzi do konkatenacji – ciągi znaków zostały połączone, stąd wynik 2525.

Testy przypięte do lekcji
Aby uzyskać dostęp do testów i ćwiczeń interaktywnych - Zaloguj się
Aby widzieć ocenę lekcji - Zaloguj się